پروژه عملى پایان نامه كارشناسى «مهدى عطاریان» در رشته ارتباط تصویری، تایپوگرافى متحركی با الهام از فیلم ستایش شده «جدایى نادر از سیمین» ساخته «اصغر فرهادى» است. او در این پروژه تلاش نموده با بهره گیرى از ویژگى های نوشتار فارسى و قابلیت هاى آن، موشن گرافیكى برای سکانسى از این فیلم بسازد.